Bästa elbolaget

Information elpriskompensation för kunder i Sverige

– Alla billiga elbolag är skyldiga att lämna viss information om sina priser till Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS). Dessa krav fastställs i 2004 års förordningar om elbolag (priser). Flytta elavtal.

– Elbolagen måste offentliggöra följande

Grön teknik

– deras redogörelse för bränslemixen

– deras standard

priser per enhet

– de fasta avgifter som gäller för dessa priser, och

– villkoren för deras standardtillstånd för elförsörjning.

Denna information måste offentliggöras på elföretagets webbplats och i ett format som är lätt att förstå för kunderna. BEIS offentliggör denna information på GOV.UK.

Om ett elföretag

Information gällande elpriskompensation och elområdesjustering

Regeringen har på förslag att hushåll som drabbats av höga elpriser ska kompenseras. Därför avsätter regeringen nu sju miljarder för att kompensera cirka två miljoner hushåll i Sverige för höga elpriser. Ersättningen kommer automatiskt att betalas ut från kundens elnätsbolag och kunden behöver därför inte själv ansöka om kompensationen.

Nu kan du få elpriskompensation från ditt nätbolag

Sedan 15 mars 2022 kan elnätsbolag ansöka om elpriskompensation för vinterns höga elpriser att betala ut till hushållen. Du som har rätt till kompensationen behöver inte göra något själv, utan det är ditt elnätsbolag som automatiskt kompenserar dig antingen genom att betala ut summan eller göra avdrag på din elnätsfaktura.Du kan få elpriskompensation om du bor i en kommun där det genomsnittliga elpriset var högre än 2 400 kronor per MWh under perioden 15 oktober 2020-14 mars 2021 och om du uppfyller övriga krav som gäller.

Storleken på elpriskompensationen baseras på hur mycket din kommuns genomsnittliga elpris låg över 2 400 kronor per MWh under perioden 15 oktober 2020-14 mars 2021. Kompensationsbeloppet är högst 600 kronor per hushåll och 300 kronor per person som är registrerad som boende på samma adress som kunden.

För att så många som möjligt ska kunna få ersättning finns en nedre gräns på 100 kronor per hushåll och 50 kronor per person som är registrerad på samma adresssom kund.

Följande elnätsföretag kan ansöka om kompensation för elpriset

– E.ON Elnät Sverige AB

– Fortum Distribution Sweden AB

– Göteborg Energi Distribution AB

– Svenska Kraftnät

Vattenfall Eldistribution AB.

Om du har frågor om elpriskompensationen kan du kontakta ditt nätbolag. Du hittar kontaktuppgifterna på ditt nätbolags webbplats. Om du inte vet vilket nätbolag du tillhör kan du ta reda på det på GOV.UK eller genom att ringa 0333 202 4524. Observera att detta är en sammanfattning av regeringens förslag och att det slutliga beslutet om